Perlesenan Aktiviti Udara di Malaysia

Pada 2017, Presiden KPM1M Rohaizi Md Hussin , telah mula menggerakkan usaha bagi membantu pihak CAAM membangunkan sistem perlesenan bersepadu melalui pembangunan Flight Operation Directive (FOD) dan Standard Operating Procedure (SOP)  bagi pelbagai cabang sukan udara di Malaysia. Namun begitu atas beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan antaranya proses Audit di CAAM maka usaha ini telah terbantut sehingga ke satu tempoh yang agak panjang.

Mesyuarat Perlesenan bersama CAAM

Semoga segala usaha yang sedang dijalankan oleh kepimpinan Presiden yang baru Saudara Haqimy akan membuahkan hasil.

“Kemercu Angkasa”

Author: satumalaysia

Flying Paramotor since year 2000. Holding 2 Malaysia Book of Record in Paramotor. Highest achivement is being Jury President in 10th FAI World Paramotor Championship and Became CIMA bureau member for 3 years.