Perlesenan Aktiviti Udara di Malaysia

Pada 2017, Presiden KPM1M Rohaizi Md Hussin , telah mula menggerakkan usaha bagi membantu pihak CAAM membangunkan sistem perlesenan bersepadu melalui pembangunan Flight Operation Directive (FOD) dan Standard Operating Procedure (SOP)  bagi pelbagai cabang sukan udara di Malaysia. Namun begitu atas beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan antaranya proses Audit di CAAM maka usaha ini telah terbantut sehingga ke satu tempoh yang agak panjang.

Mesyuarat Perlesenan bersama CAAM

Semoga segala usaha yang sedang dijalankan oleh kepimpinan Presiden yang baru Saudara Haqimy akan membuahkan hasil.

“Kemercu Angkasa”